Historie

Historie van het eiland
Al duizenden jaren slijpt de zee met zijn stromingen langs de randen van het eiland. Frans Beekman heeft er een aardig boek over geschreven:

[boek “De Kop van Schouwen, onder het zand Duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eiland]

[oude kaart Schouwen]

Omstreeks 1400-1500 had Westenschouwen een haventje. In 1439 had de plaats 10 vissersschepen. Ook werd er veel handel gedreven met Engeland, de Oostzeelanden en Frankrijk. Aan de Oosterscheldezijde sloeg de geul Hammen grote stukken land weg. Het meegevoerde zand zorgde voor dichtslibben van de haven. De vissers en kooplieden vestigden zich toen in Zierikzee.

[foto van de Westbout]

Als je langs de Oosterscheldedijk naar Burghsluis fietst kom je aan het begin deze dijk tegen die als een krib de Oosterschelde insteekt. Vroeger begrensde deze dijk de polder Burgh en Westland die door de geul Hammen erodeerde.

[prent torenruine oude kerk Westenschouwen]

De prent laat de oude kerktoren van Westenschouwen zien die teken was van de welvarendheid van Westenschouwen toen de havenhandel nog bloeide. De toren heeft heeft lang als baken gediend en werd in 1846 afgebroken.

[foto haven Burghsluis uit 1902]

Burghsluis was een spuisluis voor de afwatering van de polder Burgh en Westland. Het haventje van Burghsluis werd vooral gebruikt voor transport van landbouwproducten als bieten.

[foto vuurtoren uit 1962]

Op de achtergrond liggen de Verklikkerduinen die van de 16de-18de eeuw meer dan een kilometer landinwaarts schoven. Soms schoven ze wel 15m per jaar op.